Med blicken mot molnet – ny uppsats om marknadskommunikation via sociala medier

Nu är Daniel Olemyr klar med sin uppsats i marknadskommunikation vid Umeå Universitet (c-nivå). Han har fokuserat på hur företag och organisationer kan använda sociala medier i sin marknadsföring och intervjuat ett gäng "tyckare" inom området. Slutsatserna går ut på att företag kan använda sociala medier med två huvudsyften – omvärldsbevakning och egna aktiviteter. Inte oväntat handlar attityden till och användandet av sociala medier om ett nytt sätt att tänka jämfört med traditionell marknadsföring.

Ur uppsatsens sammanfattning:
"Likheterna mellan teorier om relationsmarknadsföring och respondenternas resonemang om marknadskommunikation via sociala medier är många […] Övergripande kan konstateras att mina resultat tyder på att marknadskommunikation via sociala medier förutsätter ett nytt synsätt
på informationsverksamhet/marknadskommunikation, vilket bygger på
konsumenten som en aktiv medskapare med vilken företaget interagerar,
snarare än en passiv mottagare av information/budskap."

Under arbetet med uppsatsen har Daniel intervjuat mig samt Mattias Östmar, Brit Stakston, Kristofer Björkman,
Annika Lidne, Hans Kullin, Martin Lindvall, Fredrik Pallin och Niclas
Strandh
. Samlingen av "sociala medier-experter" känns ganska rättvisande, och jag känner alla personligen. Jag kan tänka mig 3-4 namn till på listan, till exempel Björn Jeffery. Men det visar kanske hur liten den svenska bubblan är när det gäller de här frågorna. Eller så visar det vad som händer om man står i en grop och fortsätter gräva på samma ställe. Jag har dock inte stött på speciellt många fler gropar. Har du?

Läs hela uppsatsen här nedanför, på scribd.com eller besök Daniel Olemyrs blogg för att få reda på hur han tänker kring innehållet.

C-uppsats – VT 2008Upload a Document to Scribd
Read this document on Scribd: C-uppsats – VT 2008

3 kommentarer