Live från Reboot: Waste = food

TorWhat comes around goes around. Så kan dagens inledande dragning på konferensen Reboot sammanfattas. Tor Norretranders presenterade sin syn på Free, vilket också är konferensens tema. Jag är på plats i Köpenhamn och kommer förhoppningsvis blogga en del de närmsta två dagarna.

När vi andas konsumerar vi växternas skit. När växterna andas äter de människans skit. Tor Norretranders jämförde det naturliga kretsloppet med utbytet av idéer. Genom att dela idéer/skit så blir det ”food for other minds”. Ju mer du ger desto mer får du.

Skapa och ta, ge och få, dela och lev.
Feel free.

På plats på Reboot10 i Köpenhamn