Live från Reboot: Kollektiv tankekraft

Howard Rheingold satte in saker
i ett sammanhang och gav en historiebeskrivning om hur tekniker för
samarbete förändrat mänsklighetens utveckling under sitt föredrag på Reboot. Och nästa revolution när det gäller mänsklig samarbetsförmåga är förstås internet.

Vetenskap var tidigare beroende av genier. Vi var tvungna att vänta på
en Aristoteles för att ta nästa steg i innovationshistorien. Men
Gutenberg uppfann tryckpressen och forskning blev ett kollektivt
fenomen som kunde utföras på flera håll samtidigt, med resultat som
gick att sprida. Nästa revolution i den mänskliga historien är hur
nätet hjälper oss att samarbeta och uppfinna med ännu mer resurser och
tankekraft än tidigare.

”Om vi vill titta på formerna för kollektiv aktivitet så måste vi utgå
från att plattformen vi använder i framtiden är betydligt mer kraftfull
än tryckpressen. Miljarder människor kommer att bära med sig
kommunikationsteknik som är betydligt kraftigare än dagens laptops, och
som är uppkopplade med betydligt högre hastighet”, säger Howard
Rheingold.

E-bay gjorde det möjligt för folk som inte litade på varandra
tillräckligt för att göra en transaktion, att göra affärer via nätet.
Genom E-bays rekommendationssystem kan säljarens trovärdighet
presenteras. Flickr, Google, och e-bay har lyckat för att de har fått
sina besökare att samarbeta. De har skapat plattformar som tillåter det.

Om man vill bygga en bro är kunskap om matematik och hållbarhet hos
olika material bra att ha. Samma logik gäller för konfliktlösning,
krishantering, citizen journalism, kommunikation och samarbete. Och
enligt Howard Rheingold finns det mycket kvar att lära på området.

Läs fler live-inlägg från Reboot:
Waste = Food
Kollektiv tankekraft
The Post-Everything Future
Kenya stakar ut framtiden
Relationships 2.0
På väg in i demokratisamhället (för första gången)
Nodal points förändrar mediekonsumtionen – den sociala realtidswebben är här