Leif GW beskriver skrivandeprocessen

Så här går det alltså till.