Reclaim the offentliga privatlivet

Isobel tipsar och jag håller med. På Always keepin it real skriver Elin kloka saker. Det offentliga och det privata är inte två separata världar. Det är två sidor av samma mynt.

"Att lämna ut sig själv som kvinna, att blanda intellektualismen med
fyllorna, knullen och de kassa relationer är att hävda rätten till det
privata och det personligas allmängiltighet. Sexkriser, ätstörningar,
abortbeslut och självdestruktiva relationer ska ut i ljuset precis som
våra sämre sidor och dåliga dagar. Den självutlämnande
kvinnolitteraturen ska inte höjas till skyarna som kvinnolitteratur.
Den ska bara tas på lika stort allvar och med samma dignitet och
allmängiltighet som den som är skriven av män. Bloggandet är ett sätt
att göra det personliga och privata allmängiltigt, att sudda ut
gränserna mellan den smarta kvinnan och den självutlämnande kvinnan."
Ur blogginlägget: Den intellektuella konstnärskvinnans svar (Eller: Hade Kafka haft en blogg hade han nog också skrivit rätt mycket om ångest)