Makt 2.0

Nånting är på gång vid Riksdagen. Jag tror vi bygger om demokratin.

En demokrati under ombyggnad?