Generation Generate

Generation_generate De flesta som bevakar webbområdet vet att en ny generation har fötts, de som vuxit upp med nätet ständigt närvarande (ja, du vet molnet och allt det där). Ibland kallas de digital natives eller Generation Z. Och de är vana vid att allt innehåll är "evolving content".

När föregångarna förvisso är vana vid att använda ny teknik men sämre på att skapa innehåll med dess hjälp, är den nya generationen experter på den kreativa tillämpningen. Allt innehåll är ”under konstruktion”. Generation X och Y kan producera och publicera innehåll, men det är något de lärt sig snarare än ett naturligt beteende. Den nya generationen består av ”natural content producers” som vet att innehåll till sin natur måste vara redigerbart och mixbart, och först nu är det möjligt. Joakim Nyström reflekterar kring dessa nya internetmedborgare i ett blogginlägg. Och han tvekar inte. Generation Generate är här.

Utvecklingen av Generation Generate kommer att leda till tre saker enligt Joakim Nyström:

  • Idag är det ett fåtal som publicerar innehåll och många som konsumerar det. I framtiden blir det den stora massan som både konsumerar och skapar innehåll.
  • Vi kommer att anamma Generation Generates sätt att utveckla innehåll, inte för att det är något nytt, utan för att det är ”the true nature of content” och först nu kan vi genom teknikens hjälp göra innehåll redigerbart och mixbart för alla.
  • Social valuta. Den som ger kommer att få. Det kommer att uppstå ”power-remixers/producers” som får exklisiv tillgång till ännu mer innehåll att skapa utifrån. Betalningen sker i socialt värde, inte nödvändigtvis i kronor och ören.

Läs allt om tankarna kring Generation Generate på Joakim Nyströms blogg J.Nystrom Design. Och hjälp honom gärna att utveckla konceptet vidare. För det är ju det som alla i Generation Generate gör.

(Bild: kalandrakas)

1 kommentar