Litteraturwannabe

Jag känner att jag har stora problem att leva upp till epitetet boktorsk.