Hellre gammal film än nöjda kunder

Daniel Åberg skriver kloka saker om biopubliken och småbiografernas argumentation när de istället för att försöka få stöd till att visa de nya filmer som publiken efterfrågar, väljer att ge fildelarna skulden för bristande lönsamhet. Daniels inledning är extra intressant.

"Svenskar tycker om att gå på bio. Trots att biografbranschen inte gärna
talar om det så ligger biobesöken år 2008 på samma nivå som de gjorde i
början av 1990-talet. Nedladdningen har inte lett till någon massflykt
från biograferna, att siffrorna var högre i början av 2000-talet än de
är nu beror till stor del på att tre små filmer om hobbitar vardera
sågs av nästan två miljoner svenska biobesökare."

Men läs helst hela inlägget Biografer mot det moderna samhället.