Politisk läsk av en slump?

Till vänster: Ny testburk från Pepsi
Till höger: Min egen design

Obama soda?