Konstruktion

Det kan vara så att sökandet är slut. Tillfälligt.
Det kan vara så att jakten har börjat. Tillfälligt.
Det kan vara så att det fanns en mening. Tillfälligt.

Under tiden vittrar jag sönder av oregelbundenheten, sovmorgnarna, förkylningen, lämningstiderna och en ekonomi i spillror.

Ge mig något hårt, så att jag kan slå mig.
Ge mig något svårt, så att jag kan misslyckas.
Ge mig något perfekt, så att jag kan förstöra.

Ljuset i slutet av tunneln