Detour

Är ganska vilsen nu. Famlar runt lite skulle du kanske säga. Utan varken mening eller mål skulle Mauro säga. Men det är inte hela det som är jag. Den inre kompassen är ganska bra kalibrerad, det är mest kartan som behövs.

Känslan av ett socialt utanförskap är nog den mest dominerande. Det finns inte riktigt plats.