”I guess we need to go to the lecture”

Pappa Fredrik fortsätter sin vandring runt Stanford och tar en glutt på campusområdet från toppen av Hoover Tower.