Besked

Jag vet inte riktigt hur jag ska berätta det för dem. Kanske få det att låta mindre än vad det är. Alternativt allt på en gång. Alternativt skicka ett mail där jag förklarar så mycket jag kan så att informationen hinner smälta in. För mig är det ju old news, men för dem blir det allt på en gång, helt oförberett. Lätt att ryggmärgsreflexen blir ogenomtänkt. Kanske bättre med mail trots allt.

1 kommentar