”Att det finns en betalningsvilja betyder inte att du ska ta betalt”

Gratis för läsarna eller exklusivt mot betalning. De två vägarna mot lönsamhet på nätet är inte alltid självklara, speciellt inte för mediehusen. Joakim Jardenberg vecklar ut sina tankar i ett tydligt resonemang. Man behöver inte hålla med honom för att ha nytta av det han säger.

"De [Twitter] är 27 (ja, tjugosju) anställda och har relativt sett väldigt små
kostnader för operations. Och, de är redan finansierade för många år
framåt. Deras uppgift är att fortsätta utveckla tjänsten för sina
användare, att hitta intressanta vägar framåt så att du fortsätter
älska dem, och utnyttja det enorma momentum de har just nu. Att i det
läget bli ängslig över affärsmodellen vore direkt tjänstefel. Igen: att
det finns en betalningsvilja betyder inte att du ska ta betalt. Det
betyder i sin renaste form bara att du är värd något för din användare."

Twittered

Bild.