The kids are not alright

”Hen lyfter fram att den bild av vänskap som pedagogerna försöker pracka på barnen inte bara stämmer dåligt överens med barnens verklighet, utan också med de vuxnas. Tidigare antropologisk forskning visar att majoriteten av vuxnas vänskapsrelationer är just i form av allianser präglade av hierarkier och maktspel. Men om jag tittar på min egen Facebook-feed så känns det som en rätt tydlig illustration över ständig strategisering och hur grupperingar formas och splittras.”

Livet – Barn, vänskap och pedagogik