Kategorier
Bloggen

The kids are not alright

”Hen lyfter fram att den bild av vänskap som pedagogerna försöker pracka på barnen inte bara stämmer dåligt överens med barnens verklighet, utan också med de vuxnas. Tidigare antropologisk forskning visar att majoriteten av vuxnas vänskapsrelationer är just i form av allianser präglade av hierarkier och maktspel. Men om jag tittar på min egen Facebook-feed så känns det som en rätt tydlig illustration över ständig strategisering och hur grupperingar formas och splittras.”

Livet – Barn, vänskap och pedagogik

Av Fredrik Wass

Jag har försökt fånga mig själv på den här bloggen sedan 2006. Det går ganska bra. Jag är en sån därn typiskt otypisk man med nojor och nostalgi, pretentiösa ambitioner och stukade visioner. Men jag är ok. Bloggar även på bisonblog.se om internet, samhälle och media.