Hur kommenterar du hos andra?

Jag är Fredrik, Bisonfredrik, Kajen eller Bisonburgers-fredrik beroende på sammanhang och blogg. Och ibland kan jag kommentera med olika avsändarnamn hos samma bloggare, för att markera mitt känsloläge. Hur tänker du? Så här tänker jag, Johanna och Daniel (som även filmar diskussionen):