Watch me

Det känns som att jag måste hålla mig borta från drogerna nu. Och med droger menar jag sociala sammanhang, mat, alkohol, resor, nojor och oordning. Ja du ser, inte helt lätt. Men dessa saker rubbar uppbyggnadsarbetet.

Självklart funkar det inte att undvika alla dessa saker i praktiken. Speciellt inte nu, mitt i sommaren, mitt i staden, mitt i livet. Men jag säger bara hur det känns, inte hur det är, eller blir. Jag måste bli stealth, precis som min klocka på bilden.

Stealth