Relationswebben sållar bort krängarna

Seth Godin har satt ord på något som många av oss redan upplevt i åratal i sitt inlägg It's no wonder they don't trust us. Det handlar om hur saker som användarfokus och kundnytta fått stå tillbaka till förmån för produktsälj och dålig CRM.

Som exempel nämner han upplevelsen av att första gången starta en ny PC och alla de val och inställningar som måste gås igenom innan man faktiskt kan använda datorn. Val som är kopplade till kommersiella tjänster. Hela tiden försöker företag och andra aktörer att få "face time" i relationen mellan användaren och produkten för att få åka med på resan och gärna stanna kvar.

Godin tror att den här utvecklingen skadar förtroendet mellan alla aktörer online, inte bara mellan säljare och köpare.

"By the
time someone actually gets to your site, they've been conned, popped
up, popped under and upsold so many times they really have no choice
but to be skeptical. Basically, it's a race to the bottom, with
so many people spamming trackbacks, planning popups and scheming to
trick the surfer with this or that that we've bullied people into a
corner of believing no one."

Vissa delar i resonemanget kan jag koppla till det jag tidigare skrivit när det gäller hur företag ska och inte ska uppträda i sociala medier.

Men är all digital kommunikation hotad, med risk för att tyna bort under påverkan av kommersiella pådrivare? Nja. Mänsklig komunikation är som du vet väldigt känslig. Det vet företagen också. Därför är det lätt att tänka sig ett scenario med ökad kundkraft (a la Cluetrain-manifestet) och ökad framgång för de aktörer som förstår att en bra produkt är en bra produkt, och att det är i det ledet som marknadsföringen startar. Kundstimmen söker sig snabbare än tidigare, med hjälp av internet i allmänhet och relationswebben i synnerhet, till de aktörer som förstår detta.

Alla säljkanaler har förstås en mognadsprocess. Den kanal som i dagsläget är mest omogen är mobilen. Förhoppningsvis lär sig företagen från e-postmarknadsföringens utvecklingsresa och undviker att förknippas med spam-aktörer. Mycket tyder dock på att så inte är fallet.

Mobilen är numera hubben för våra sociala nätverk, och den är mycket mer intim än vad e-posten någonsin varit. Mobilen är med oss dygnet runt och överallt. Det gör den känslig för klåfingrigt sälj.

Jag är dock optimist när det gäller våra möjligheter att komma till rätta med ovanstående problem. Jag har en (möjligtvis naiv) "Nature find it's way"-filosofi och tror att vi får de verktyg och de tjänster vi förtjänar. Vi får även den reklam och den marknadsföring vi förtjänar. Jo, det är sant. Men det finns otroligt många smarta företag och utvecklare där ute, och som jag nyss nämnde är det lättare än någonsin att knyta an till de bästa tjänsterna, snarare än de tjänster som har störst marknadsbudget. Bring it on.

1 kommentar

Jag läste också Godins inlägg och tycker att han har en del bra poänger, precis som du. Samtidigt som jag tror att klåfingrigt sälj kan äventyra marknadsföringens kraft i stort, även den goda marknadsföringen, så tror jag också att den inte förstör möjligheterna för alla. Snarare handlar det om att det blir svårare att övertyga konsumenterna om ens egna goda intentioner. I retoriken talar man ofta om retoriska hinder, här kan vi kanske prata om att man höjer de retoriska hindrena, men det betyder inte att de är oöverstigliga.
Sedan tycker jag att det är en intressant fråga hur man säljer sina produkter. I Godins exempel kan man påpeka att Norton och andra företag förmodligen får en hel del produkter sålda, kanske främst till mindre medvetna kunder. Min inställning är dock att det är ett tveksamt sätt att sälja på. Jag själv blir också förbannad på att jag får med ren reklam när jag betalar flera tusen kronor för en ny dator. Personligen tror jag att man i längden tjänar på att bygga förtroende hos konsumenterna och sälja på det. För vad händer den dagen Microsoft får ett erbjudande från till exempel ett annat virusföretag som är bättre än samarbetet med Norton?