”The shadows are as close as the prisoners get to seeing reality”

Jag måste avprogrammera mig. Glömma bort. Krypa tillbaka in i den mentala kryptan. Du vet där jag var 2006, 2007 och 2008. Det är så svårt. Lite som Platons teori om skuggspelet på grottväggen. Jag insåg att skuggorna inte var verkligheten och nu är det svårt att bara nöja mig med eldens reflektioner.