Stranger in Town

Ur informationsbroschyren Att komma hem.

"Under tiden i utlandstjänst har du levt under olika former av stress. Du kanske inte har varit medveten om stressen eller känt av den, men den har med stor sannolikhet funnits där. Olika typer av stressreaktioner är inte ett tecken på att du har gjort en dålig insats eller att du är en dålig soldat. Tvärtom kan det visa på ett starkt engagemang och att det finns upplevelser som bör bearbetas.

Stressen kan ha många orsaker:

 • Närvaron av ett ständigt odefinierbart hot; något kan hända när som helst.
 • Du kan ha haft alltför hög alternativt för lågarbetsbelastning.
 • Du kan ha löst uppgifter som innebär en beredskap att använda våld och en del av er har använt våld och även skjutit verkanseld.
 • Du kan ha mött fiendskap från människor ni har haft som uppgift att skydda.
 • Du kan ha känt tristess; du har helt enkelt haft tråkigt, därför att ingenting har hänt.
 • Du är, eller har varit, långt hemifrån.
 • Det kan ha varit konflikter i gruppen.
 • Du kanske aldrig har kunnat vara ensam.
 • Du kan ha fått svåra besked hemifrån.

Dessa och andra stressfaktorer kan ha samverkat till att bygga upp en förhöjd stressnivå som har fått verka under längre tid.

Vanliga tecken på en stressreaktion kan vara:

 • Muskelspänningar
 • Rastlöshet
 • Trötthet
 • Irritation
 • Sömnsvårigheter

Ibland kan symptomen förvärras och leda till följande reaktioner:

 • Nedstämdhet
 • Isolering
 • Oro
 • Ångest
 • Aggressivitet

Vissa personer reagerar starkt på stress. Andra, som kanske varit med om samma händelser, reagerar inte alls. Vi är olika som individer och det finns inga mallar för hur man ska reagera. Reaktionerna efter svåra upplevelser eller långvarig stress är inte sjukdom. Men om du inte kommer vidare kan de utvecklas till psykisk ohälsa."