Post war mode

Läser du fortfarande? Spelar det någon roll?

Det var länge sedan Kajen var angelägen sina läsare, och på senare tid är den knappt angelägen mig själv heller. Något måste göras. Förhoppningen är att återkomsten till moderskeppet ska bidra till att bloggströmmen slås på och det växelspel som kallas bloggande kan ta fart igen. För så här kan vi inte ha det.

Det är dags att växla upp.

Jag i depån