Det var en gång ett medielandskap

De traditionella medierna var ursprungligen en finne i röven på överheten. En folkets röst mot etablissemanget. I bästa fall en tredje statsmakt, satt att bevaka och granska, belysa och avslöja. Helt enkelt en oberoende kontrollinstans för att hålla koll på staten och näringslivet.

När jag läser skriverierna om Wikileaks, hur sajten motarbetats från både stat (främst USA) och näringslivet (till exempel Paypal, Amazon och Visa) blir liknelsen med 1800-talets födelse av den moderna pressen tydligt. Och när Wikileaks tvingas bort från både domäner och serverutrymmen, bara för att uppstå som speglade kloner i hundratal, blir närheten till Lars Johan Hiertas utgivning av Aftonbladet i mitten av 1800-talet nästan kusligt lik.

”Så småningom försökte kungen att dra in tidningen, men Hierta var förberedd och hade i förväg utfärdat nya utgivningsbevis för andra utgivare än han själv. Han bytte namn till ”Det nya Aftonbladet”, ”Det andra… Det tredje…” osv. När han sålde Aftonbladet 1851 hade han ändrat titeln tjugosex gånger.”

Jag tänker också på Clay Shirky och hans teser om det paradigmskifte vi är inne i just nu. Hur vi kommer att titta tillbaka på tiden vi lever i och konstatera att det var en tid av sönderfall. Jag talade med honom för en intervju jag gjorde till Veckans Affärer och minns särskilt hans beskrivning av förändringens tid.

”Förändringen till det nya blir långsam. Det tog 150 år för tryckpressen att etableras, men jag tror att folk kommer att titta tillbaka på vår tid och tänka ’det var då det gamla började vittra sönder’. Musikindustrin föll. Tidningsbranschen föll. Definitionen av en journalist förändrades.”

Jag är ledsen folk, but this one’s gonna be ugly. Jag tror att vi är på väg in i en konfliktfylld era av uppgörelser. Och det är tyvärr inte de stora mediebolagen som kommer att hålla folket i handen när de stora striderna om integritet och yttrandefrihet utspelas. Det jobbet får vi göra själva, dock med mediebolagens goda minne. Here comes everybody.

The revolution will take the stairs

Bild: Driek (under CC-licens)

11 kommentarer

Boken ”The Sovereign Individual” skrevs i slutet av 90-talet, och förutspådde mycket av det som händer nu. De ser i förlängningen att nationalstaten förlorar mycket av sin makt i och med informationsfriheten på internet. De förutspådde samtidigt att detta inte kommer ske utan massiva våldsamheter. Det är spännande tider vi lever i.

Underbart med en påminnelse om historien. Det tar tid att förändra. Intressant är rädslan hos ”överheten” och de företag som panikartat och ogenomtänkt följer överheten. Historien upprepar sig igen.