Komikertyperna

Nej, Henrik Schyffert. Det är inte okej.

Det finns två sorters komiker har jag listat ut. De som blev mobbade och de som mobbade andra som barn. De förstnämnda tror jag drivs av revanschkänslor. De sistnämnda bara fortsätter i samma stil som när de stod på skolgården. De gör sig roliga på andras bekostnad helt enkelt, vilket fungerar ganska bra när sparkarna riktas uppåt, men får en sur eftersmak när de träffar den som redan ligger.