Med full 3G-täckning försmäktar vi på denna ö

Jobbar lite med regnet utanför.

Jobbar undan lite.

2 kommentarer