Silence like a cancer grows

Det här med att inte duga. Trodde jag släppt det. Hade inte det. Speciellt inte att bli ersatt, utbytt, ratad, inte ens värd kommunikation eller kontakt. This is a song about the inability of people to communicate with eachother Not particularly internationally but especially emotionally So, what you see around you is people unable to […]

Medieklass

Det är en dubbel känsla. Å ena sidan står jag utanför det mesta, jag rör mig inte i mina gamla kretsar, får inte reda på det senaste om det hetaste. Tappar kollen. Även det sociala livet har påverkats. Orken finns inte riktigt. Allt färre hör av sig. Jag hör av mig allt mindre. Tiden som […]