Ett halvår i taget

Mattias ord kunde lika gärna varit mina:

”Istället för att satsa långsiktigt delar jag in min tillvaro i delmål. Så gott som alla mina projekt är kortsiktiga. Jag ger mig numera sällan in i projekt som kommer vara längre än ett halvår. Jag har kommit fram till att just sex månader är perfekt projekttid för mig. Det är tillräckligt kort för att jag inte ska hinna tröttna och det är tillräckligt långt för att jag ska kunna nå ett delmål som visserligen är realistiskt men som ändå är väldigt högt satt.”

Internetworld – 9 månader (2007)
San Francisco – 6 månader (2009)
Afghanistan – 6 månader (2009/2010)
Alltid Nyheter – 4 månader (2011)
Nästa steg?