Strukturförakt i startupvärlden

Jag blir lite matt bara av att läsa det här gästinlägget på Techcrunch av entreprenören och författaren Penelope Trunk, grundare av Brazen Careerist. Inställningen att våra livsval sker i ett vakuum, helt opåverkade av omgivande samhälle, relationer och interaktioner, trodde jag var utdöd. Men det är den givetvis inte.

Men could change the world by staying home with their kids and parenting them. Men would provide a totally different perspective as the lunchroom parent. They would ask for totally different after-school programming. Men would hire different babysitters and different SAT tutors. Because men are different than women. This is the same argument people use for why more women should do startups: They will have a different perspective, think of different models, lend a different sensibility to the industry. The problem is that people do not need to be told what they should choose. People are pretty good at making choices for themselves. Men can stay home. Women can do startups. The thing is, most don’t want to. And that’s okay. (min fetstil)

Enligt mig landar den här typen av resonemang bara halvvägs. Penelope Trunk berättar ATT det går att välja, och ATT många väljer enligt de ideal som råder, och ATT det är frivilligt. Men aldrig lyfts frågan varför vi gör valen, vad som gör att vi på individnivå förstärker en struktur eller hur förväntningar påverkar individer att agera som ett kollektiv.

Det är dock inte konstigt att den här synen frodas i startupvärlden eftersom den är fylld av människor som vant sig vid att vara uppstickare, gå sin egen väg, tro på de egna valen och ofta med en positiv effekt. Framförallt i USA frodas ju ”do it yourself”-kulturen. Bilden av det ensamma geniet. Entreprenören ser sig stå utanför de vanliga normerna om jobb, villa, volvo och familj, trots att det egentligen bara är i rollen som entreprenör som ”utanförskapet” gestaltas, snarare än i rollen som partner eller familjebildare.

Du kanske kan lura systemet i ditt sätt att tänka och arbeta, men att tro att du står höjd över omgivningens normer om relationer och privatliv är inte bara aningslöst, utan också respektlöst mot alla de ”entreprenörs-providers” som finns där ute. De som stod tillbaka för att deras geniala partner skulle kunna gå sin egen väg och satsa på den egna idén. Allt enligt en väldigt klassisk struktur. Unik som alla andra, speciell som du och jag.

 

2 kommentarer