Fokusera på ledningsgruppen istället för styrelsen

Idag presenterade AllBright sin årliga rapport om kvinnorepresentationen i ledningen för svenska börsbolag. Siffrorna talar sitt tydliga språk samtidigt som AllBright lyfter en intressant aspekt; fokuseringen på styrelsemedlemmarna.

Diskussionen kring jämställdhet i företag och kvinnor på maktpositioner har länge varit fokuserad på styrelser i  börsbolagen. AllBright är övertygade om att ljuset måste skiftas till chefspositioner och  ledningsgrupper, där makten är koncentrerad och den dagliga driften av bolagen finns.

Rapporten visar att:

• 40 procent av bolagen inte har en enda kvinna i sin ledningsgrupp (samma siffra för USA är 11 procent)
• 75 procent av kvinnorna i ledningsgrupperna sitter på stabsfunktioner.
• Kvinnor befordrar kvinnor. Av de 10 bästa bolagen har 5 kvinnliga VD:ar.
• Antalet kvinnor i styrelsen påverkar inte hur många kvinnor som sitter i ledningsgruppen.
• Hälsovårdsbranschen är bäst på att tillvarata kvinnors kompetens.

AllBright rekommenderar också att man ska belöna de bolag som är bra på att skapa en jämställd representation i ledningsgrupper och styrelser, snarare än att genom kvoteringslagar eller andra åtgärder bestraffa de som är dåliga. Det tycker jag spontant låter som en vettig idé. Det är också viktigt med ett ”show me the money”-perspektiv, det vill säga att lyfta fram affärsmässiga argument till vad företagen tjänar på mångfald både när det gäller kön och etnicitet.

Att företag börjar diversifiera chefssammansättningen och ledningsgrupperna är förvisso viktigt ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, men framförallt direkt avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Hela AllBright-rapporten som pdf.

Allbrightrapporten 2012

1 kommentar