700 namn

Jag inser att inte alla dessa kvinnor är kvalificerade för att sitta i alla de bolagsstyrelser som behöver förbättra sin jämställdhetsprofil. Erfarenhet, bakgrund och intressen påverkar så klart när man är kvalificerad för uppdraget och inte – precis som det förhoppningsvis gör när valberedningarna nominerar män till samma styrelser. Skillnaden är att nu kan de börja använda båda halvorna av befolkningen som rekryteringsunderlag för styrelserna.

Så skriver Sydsvenskans Thomas Frostberg efter att tillsammans med Rättviseförmedlingen ha samlat in 700 namnförslag på kvinnor som skulle kunna sitta i bolagsstyrelser. Det efter förra veckans kartläggning av mansdominansen inom skånska börsbolag.

Det skulle förvåna mig om det inte finns bolag som matchar kompetensprofilen hos kvinnorna på listan och vice versa, men det handlar om att orka leta utanför den egna telefonboken. Och framför allt att våga se andra kompetensprofiler än dem man normalt brukar leta efter – eftersom dessa profiler tydligen främst matchar männens erfarenheter.

Relaterat: Innovation i en manlig kultur, om mansdominansen i Silicon Valley.

1 kommentar