Om inte om fanns

Olle Lidbom tar avstamp i Andreas Ekströms Journalisten-krönika och skriver om dagstidningarnas affärssituation på webben och hur världen hade sett ut om man valt en annan strategi i mitten på 1990-talet. Om tidningarna inte valt gratisvägen.

Men effekterna ser vi nu: sparpaketen regnar ned som paddor från himlen när printupplagorna dalar. Hade dagstidningarna valt en annan strategi hade det tvingats fram digitala satsningar och hållbara affärsmodeller långt tidigare. Då hade paddregnet avtagit sedan länge och vi hade förmodligen haft en mer stabil digital affärsmodell för nyheter på nätet.