När innovationen börjar flyga

Hållbar utveckling på riktigt handlar inte om att sminka grisen i greenwashing-färger. Att pumpa ner koldioxid från fossila bränsleutsläpp i uttjänta oljefält på havsbotten må vara en spännande teknik, men att fortsätta använda samma metoder och energikällor som tidigare ett litet tag till är inte hållbart. Och att utveckla och effektivisera den i grunden över hundra år gamla förbränningsmotorn går bara till en viss gräns. En gräns vi börjar närma oss. Nej, de hållbara innovationerna måste vara disruptiva. De måste börja om på nytt, skapa nya marknader med nya affärsmodeller. De kan inte utgå från gamla, men förvisso förfinade, metoder. Det här vet alla som sysslar med energifrågor. Men för att kunna utveckla nya hållbara energikällor krävs det inte bara innovationskraft, det krävs mod. Och pengar.

Elbilen Aptera 2e all-electric i San Francisco 2009. Foto: Fredrik Wass

Jag tänker tillbaka på intrycken från min tid som reporter på Greentech Media i San Francisco. Flera cleantech-experter jag träffade beskrev 2000-talet som ett århundrade som kommer att präglas av energiomställningen till förnyelsebara energikällor. På ett liknande sätt präglades 1900-talet av flygindustrins framväxt och betydelse för världslogistiken. När den dyra flygtekniken skulle förfinas och kommersialiseras var det staten och myndigheterna som var tvungna att visa vägen. Bröderna Wright fick sina första flygmaskiner finansierade och beställda av militären. Vi står nu inför samma scenario.

Det är nu experimenten slutar att vara experiment och blir storskaliga kommersiella lösningar. Det är nu politiska beslut får verkligt inflytande över skiftet från gammal till ny teknik genom öronmärkta pengar och riktade upphandlingar. Det krävs än en gång statliga muskler för att stimulera dyr innovation tills den får egna bärande vingar. Staten kan svida om till riskkapitalistens kostym, den som har både den långsiktiga stabiliteten men också möjligheten att gå in tidigt i projekt och på marknader där äkta disruptiv förändring sker. Framtiden ligger inte i en metod eller en enda teknisk landvinning. Floran av energikällor kommer bara att växa och många av framtidens hållbara lösningar finns redan idag. De behöver bara få vingar enligt budskapet från science fiction-författaren William Gibson: “Framtiden är redan här. Den är bara inte jämnt fördelad ännu.” Hållbar framgång handlar om att skapa innovation som är disruptiv och investerare som vågar flyga.

Ovanstående krönika är skriven för tidningen Perspektiv som ges ut av SIS (Swedish Standards Institute).