Självinsikt galore

This just in: Jag är inte så trevlig.

Ovanstående kan se ut som ett banalt och slarvigt uttalande. Inget kunde vara mer fel. Genom empirisk självrannsakan, digra användarstudier och djupintervjuer har resultatet blivit klart för mig. Charmkurs nästa. Jag ska lära mig att bli lite mindre som jag och lite mer som du.

1 kommentar