Bra och dåligt med å, ä och ö i domännamnet

domain names
Domain name billboard. Foto: streetart @Flickr (CC BY-NC 2.0)

Sedan nästan tio år har det under .se-domänen gått att registrera domännamn med bland annat å, ä, ö och ett gäng andra specifika skrivtecken från svenskan och de svenska minoritetsspråken, så kallade IDN-domäner. Samtidigt är många vana vid att begränsa sig till den engelska teckenuppsättningen när de skriver eller registrerar domännamn. E-postsystemet och vissa tjänster och program kan dessutom inte hantera svenska skrivtecken.

I en artikel för Internetworld vägde jag för- och nackdelar med att använda å, ä, ö och andra svenska skrivtecken i ett domännamn.

Därför ska du registrera domännamn med svenska skrivtecken
Håbo kommun strax norr om Stockholm har adressen www.håbo.se. På habo.se hittar du en sida där du får välja mellan att gå vidare till Habo kommun som ligger strax norr om Jönköping eller nyss nämnda Håbo kommun. Habo kommuns egna adress är habokommun.se. Det här visar exempel på när möjligheten att använda det svenska skrivtecknet å i domännamnet är en möjlighet. Samtidigt kommer de båda kommunerna inte ifrån att bli sammanblandade och den gemensamma sidan habo.se måste ändå finnas där. En IDN-domän (det vill säga med tecken som avviker från DNS-systemets standard) passar bra för att komplettera befintliga domännamn och det är en fördel att använda både den svenska och engelska stavningen i olika domännamn för att underlätta för besökarna.

Minoritetsspråk
Om du har information skrivet på något av de svenska minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddish) kan det vara en fördel att kunna registrera ett domännamn som innehåller skrivtecken från det språk sidan är skriven på. Ett annat sätt att använda IDN-domänerna är att “säkra upp” så att dina intressenter hittar till dina olika sajter kopplade till din verksamhet oavsett om de använder engelsk eller svensk stavning.

Därför kan det uppstå vissa problem med svenska skrivtecken i domännamn
De flesta webbläsare klarar av att hantera IDN-domäner, men det uppstår desto fler problem med e-posthantering. Därför krävs det i princip att du registrerar ett domännamn med standardtecken som fungerar i den vanliga DNS-katalogen för varje IDN-domän som du vill använda. Det gäller både för e-post men även för att underlätta för besökare. Du bör även välja ett av domännamnen som huvuddomän och göra en redirect från den andra adressen.

När det gäller sökmotorer verkar det inte som att det är någon större skillnad på hur IDN-domäner och vanliga standarddomäner rankas av till exempel Google. Men ett ytterligare bekymmer med IDN-domäner är de populära URL-förkortare som ofta används i sociala medier som Twitter. Flera har svårt att förkorta länkar som innehåller tecken från IDN-domäner.

//RUTA//
Så fungerar domännamn med Å, Ä,Ö
(Källa: .SE)
Domännamn med tecken som inte tillhör domännamnssystemets grunduppsättning av tecken kallas IDN – Internationalised Domain Names. Det vanliga domännamnssystemet (DNS) kan i grunden inte tolka andra tecken än bokstäverna a-z, siffrorna 0-9 och bindestreck. Därför används ACE för att koda om de tecken som inte DNS kan läsa. ACE Står för ASCII Compatible Encoding. IDN-domäner som ligger under .se-domänen är bland annat å,ä,ö,é, ü samt skrivtecken för de officiella svenska minoritetsspråken. Det går idag att använda 240 olika skrivtecken i .se-domäner.

3 kommentarer