“Domännamn betyder ingenting längre”

”Ja, det går definitivt att tänka sig ett Internet utan domännamn. Dagens alternativ till domännamn är sökmotorer, för relevant innehåll, samt sociala nätverk, för kommunikation. Domännamn betyder ingenting längre, allt handlar om innehåll och konversationer.”

De senaste åren har det hänt en hel del med domännamnsystemet. Till exempel har introduktionen av nya toppdomäner väckt mycket debatt samtidigt som domännamnsfrågorna blivit storpolitik. ICANN som ansvarar för driften och utvecklingen av domännamnssystemet har dessutom fått kritik för att de nya toppdomänerna (som innebär möjlighet att registrera .nokia, .seb och liknande) mest är ett sätt att kapitalisera på domänerna snarare än att främja internetutvecklingen. En annan aspekt är risken att de befintliga domännamnens värde devalveras genom möjligheten till fler toppdomäner.

Idag fungerar ofta domännamnet som lite av en kvalitetsstämpel och ett bevis för att avsändaren är den aktör den utger sig för att göra. Du skriver förmodlingen hellre in skatteverket.se i webbläsaren när du vill deklarera än ett ip-nummer eller en slumpmässig domän i stil med 33-etax-5893.se.

Samtidigt ökar betydelsen av både sök och sociala medier för vår upplevelse av nätet. Genom sökmotorerna hittar vi den information vi söker och genom nätets sociala lager får vi reda på vilka informationskällor som vi kan lita på. Ur det perspektivet kan domännamnet snarare bli skylten på huset som visar att vi kommit rätt än kartan eller vägbeskrivningen som visar var det ligger.

En person som följer utvecklingen inom domännamnsvärlden är Jonathan Sulo, marknadschef på webbhotellet FS Data. Han har tidigare erfarenhet från att ha arbetat hos flera av de största svenska webbhotellen samtidigt som flera medarbetare från FS Data har varit med i de arbetsgrupper som arbetat med de nya toppdomänerna.

Jonathan Sulo, FS Data
Jonathan Sulo, FS Data

Klarar vi oss utan domännamn?
– Ja, det går definitivt att tänka sig ett internet utan domännamn. Dagens alternativ till domännamn är sökmotorer, för relevant innehåll, samt sociala nätverk, för kommunikation. Domännamn betyder ingenting längre, allt handlar om innehåll och konversationer.

Tror du att det är dit vi är på väg?
– Jag är övertygad om att dagens domänsystem kommer att ersättas av ett mer rättvist, skalbart och säkert system. Sök och socialt kanske inte innebär dödsstöten för domännamnen, men de hjälper onekligen till att devalvera värdet på domänsystemet. Alla revolutioner sker som sagt inte över en natt.

Jonathan Sulo hoppas att det nya domännamnssystemet leder till en ökad decentralisering av nätet. Enligt honom har USA fått för stor makt över internet genom kontrollen över ICANN.

– Å andra sidan så fruktar jag att enskilda aktörer ska få för stor makt över ett större antal nya toppdomäner. Det är i alldeles för stor utsträckning pengarna som styr de nya toppdomänerna.

Dagens domännamnssystem fungerar bra rent tekniskt enligt Jonathan Sulo. I alla fall för västländernas alfabet.

– Detsamma går inte att säga för våra vänner i öst, där ett ascii-baserat system inte är lika funktionellt. Sedan har vi det faktum att namnrymden under nuvarande toppdomäner är begränsad och minskar för var dag som går. Likheten mellan nuvarande domänsystem och det nya toppdomänerna samt IPv4 och IPv6 är rätt tydlig.

Finns det några initiativ som redan idag erbjuder ett alternativ?
– Det mest intressanta alternativet till dagens domänsystem är Namecoin, ett P2P-baserat system sprunget ur ett koncept av Aaron Swartz. Det är ett decentraliserat, säkert och mänskligt läsbart namnsystem. Sedan går det givetvis att argumentera huruvida dagens länkförkortare är ett alternativ till domänsystemet eller inte.

Ovanstående artikel publicerades ursprungligen i Internetworld nr2, 2013.

1 kommentar

Håller inte med att vi klarar oss utan domäner. Utan domäner står vi där i händer av ett företag som t.ex. Google. När man inte följer deras regler så spärras man av eller blir censurerad o.s.v. Sedan är det fel med tanke på hur dåligt styrt det är med ICANN kring just de nya toppdomänerna. Den som betalar mest och bedöms rätten att nyttja en domän som .amazon (företaget eller länderna kring Amazonfloden). Svårt och se med nuvarande regler.

Däremot är det svårt att sia om Namecoin, första gången som jag hörtalas om det. Men jag kanske börjar bli gammal och tycker fortfarande det är intressant och betydelsefullt med domännamn.