Vi bygger övervakningssamhället

Det mest fascinerande och samtidigt förvånande med vår samtid är insikten att vi bygger storebrorsamhället helt på egen hand, utan statlig inverkan, utan totalitära regimer och utan ansiktslösa kontrollorgan. Av egen fri vilja bygger vi The One Machine och den drivs av lust, bekräftelse och mänskliga drifter, inte av diktatorer och övervakarsamhällen.

The One Machine

checkins, geotaggar, metadata, ansiktsigenkänning, bildtaggning, lifelogging, quantified self, cookies…

Det mest fascinerande och samtidigt förvånande med vår samtid är insikten att vi bygger storebrorsamhället helt på egen hand, utan statlig inverkan, utan totalitära regimer och utan ansiktslösa kontrollorgan. Av egen fri vilja bygger vi The One Machine och den drivs av lust, bekräftelse och mänskliga drifter, inte av diktatorer och övervakarsamhällen.

Vem hade trott?

”This planetary computer will be the largest, most complex and most dependable machine we have ever built. It will also be the platform that most business and culture will run on. The web is the initial OS of this new global machine, and all the many gadgets we possess are the windows into its core.” Dimensions of The One Machine.