Språkrådet påminner Google om att ordet är fritt

En av morgonens nyheter har varit den om att Språkrådet nu tar bort nyordet ogooglebar från förra årets nyordslista. Detta efter att Google utövat påtryckningar om att ändra Språkrådets definition av ordet. Istället för att ändra definitionen väljer Språkrådet alltså att ta bort det, även om det såklart kommer att fortsätta finnas omskrivet och använt både i språket och i den historiska beskrivningen.

En av morgonens nyheter har varit den om att Språkrådet nu tar bort nyordet ogooglebar från förra årets nyordslista. Detta efter att Google genom sina jurister utövat påtryckningar om att ändra Språkrådets definition av ordet. Istället för att ändra definitionen väljer Språkrådet alltså att ta bort det, även om det såklart kommer att fortsätta finnas omskrivet och använt både i språket och i den historiska beskrivningen.

”Definitionen bestämmer språkbrukarna, inte Språkrådet. Så ordet finns, använd det om ni vill. Det kan inte Google bestämma över”, säger Ann Cederberg, chef för Språkrådet, till Vetenskapsradion.

Här finns mailkonversationen mellan Google och Språkrådet, och Ann Cederberg har även en uppfriskande rättfram ton när hon i den här texten läxar upp sökgiganten. Ur texten:

”Vem bestämmer över språket? Det gör vi språkbrukare. Vi bestämmer gemensamt vilka ord som ska finnas och hur de definieras, används och stavas. Språket är resultatet av en pågående demokratisk process. Alla är med och bestämmer vilka ord som etableras i språket genom att välja de ord vi använder. Vill vi ha ogooglebar i språket så ska vi använda ordet och det är vår användning som avgör betydelsen – inget multinationellt företag med påtryckningsmedel. Ordet är fritt!”