Behövs tillväxt?

Behöver vi tillväxt? Hur får man tillväxt? Vilka problem finns det med tillväxt? Är den socialt och ekologiskt hållbar? Mäter vi rätt saker? Kommer vi att ha tillväxt framöver? Några av ovanstående frågor försöker företaget Kairos Future svara på i artikeln "Tillväxt – behövs den och i så fall för vem?".

Kairos Future sysslar med framtidsforskning. Jag har varit på flera seminarier som företaget genomfört och de har riktigt intressanta fakta när det gäller till exempel ungdomars värderingar och syn på arbetsliv, framtid m.m. baserat på flertalet undersökningar. Visste du till exempel att ungdomar idag ser trygghet, hälsa och familj som tre viktiga faktorer för att uppnå lycka? – precis som de flesta människor alltid har gjort. Inget nytt under solen alltså. Trots larmrapporter av typen "dagens ungdom värre än någonsin…".