Pagrotsky om medieutbildning

Tidigare i höst fick vi som är medlemmar på Bold ge förslag på frågor att ställa till kulturminister Leif Pagrotsky. Jag ställde bland annat frågan om hur Leif ser på vikten av medieundervisning i skolorna. Folket på Bold sammanställde frågorna och presenterade tio av dem för kulturministern som nu har svarat.

På frågan om medieundervisning säger han:
"Skolan ska lära elever att analysera och granska det samhälle vi lever i. Det synsättet måste gälla också media. Naturligtvis varierar undervisningen från skola till skola. Det tycker jag är naturligt och bra. Jag vet också att man på många skolor använder material från olika medier i undervisning inom bland annat samhällsorienterande ämnen. Ett kritiskt och analytiskt tänkande är viktigt i en värld där informationsflödet är oändligt och där nya medier hela tiden pockar på uppmärksamhet."

Jag kan köpa att utbildningen varierar mellan olika skolor, men om den är obefintlig då? Jag tycker det är jätteviktigt att alla elever får baskunskap i bland annat medieproduktionens villkor och möjligheter. Det är först när man själv ställer sig på medieproducentens sida av skynket som man på riktigt får kunskap om hur budskap kan vinklas, förvrängas och på andra sätt manipuleras. Genom att själv få pröva hur det är att producera blir man en mer kritisk mediekonsument och får ett försprång gentemot de som inte rent konkret fått uppleva rollen. Jag tror det är det bästa sättet att skapa de kritiska och analytiska meborgare som Pagrotsky talar om.