Corporate Accountability allt viktigare i företagens kommunikation

Commun Intelligence berättar om en undersökning gjord av analysföretaget andBEYOND Communications som jämför hur området Corporate Social Responsibility kommunicerats från företagens verkställande direktörer till ägarna de senaste fem åren. Man har studerat företagens verksamhetsberättelser och brev till aktieägarna och bland annat kommit fram till att antal vd:s som beskriver sina företag som "corporate or global citizens" ökat med 800 procent från 1999-2004. Antalet direktörer som redovisade hur de mäter sina social responsibility-aktiviteter ökade med 600 procent under samma period.

Slutsatsen är att Corporate Social Responsibility utvecklats till att bli en allt större framgångsfaktor i företagets verksamhet. Ett område som måste hanteras, kommuniceras och definitivt inte går att förkasta som separata PR-lull-lull-aktiviteter frikopplade från företagets övriga positioneringsarbete.

(Jag hittade PR-portalen Commun Intelligence via Researcher)