Generation SMS genomskådar konventionen

I artikeln In Visual Contact with "Generation SMS" berättar Mette Kristensen Gronborg på Institutet för framtidsforskning om hur dagens unga reklammottagare har "genomskådat" de traditionella sätten att göra reklam. Som exempel ger hon de ironiska, till synes verklighetsbaserade reklamfilmstyper som blivit allt vanligare. Företaget berättar för konsumenten att hey – vi vet att du vet hur man brukar göra reklam, men kolla in det här.

"Traditional lifestyle advertisement and its effects have had their day. Today’s young people don’t fall for clichés like idyll, romance, sex, and youthful beauty. They are trained readers of advertisement images – and of images in general, since they have grown up in a strong visual culture. They are critical media users and they demand sophisticated images. At the same time, they don’t want advertisement to talk to them, but with them…"

Det här påminner mycket om Martin Lindstroms Brandchild-teori. Martin talar om "tweenies", här benäms de som "Generation SMS". Mette Kristensen Gronborg talar mycket om ironi och igenkänning som väsentliga delar i framgångsrik marknadsföring gentemot målgruppen. Man skapar en varumärkesvärld och kan sen genom att återge små detaljer eller andra kännetecken i olika kampanjer koppla ihop nya annonser eller filmer med tidigare kommunikation från företaget. Mette avslutar artikeln med en kort sammanfattning; "Sender challenges when communication with young people".