Allt jag någonsin velat veta om PR (men inte vågat fråga)

Ben Silverman, tidigare ekonomijournalist på The New York Post har gått från journalistikens arena till PR-branschen. I en tidigare artikel beskriver han på ett humoristiskt sätt Everything You Ever Wanted To Know About The Media (But Were Afraid To Ask) – en redogörelse för tankarna som rör sig i huvudet på en journalist vid kontakt med PR-människor. Nu har Ben bytt sida och representerar själv PR-sidan av ankdammen. Självklart replikerar han sin tidigare artikel med en ny något sarkastisk presentation av Everything I Ever Wanted To Know About PR (But Was Afraid To Ask) över ett halvår senare på bloggen PR Fuel. Några av punkterna:

– Leave my co-workers with the impression that PR is very difficult to get, so that when we get a blog link, it’s cause for celebration.
– I know more about this subject than the person writing the story. Maybe I should just write it for them and they can stick their name on it.
– Sending the same exact pitch to 100 journalists does actually work.

Det är intressant att se hur den något ömsesidiga hatkärleken mellan journalister och PR-personer tar sig uttryck i Silvermans betraktelser. Det är förstås ett givande och tagande från båda sidor som får svårt att klara sig utan varandra. Att tänka sig den offentliga nyhetsagendan utan påverkan från PR- och marknadsföringsaktiviteter är på gränsen till omöjligt även om det skulle vara ett spännande scenario.