Open Source Marketing – dags att börja lyssna på konsumenterna

När jag träffade Ola Ahlvarsson på Result tipsade han mig om Open Source Marketing och Fredrik Hallbergs uppsats i ämnet. Fredrik menar att de gamla metoderna för marknadsföring är förlegade och allt mer ineffektiva, speciellt när de försöker användas på Internet. Istället är det Open Source Marketing som gäller.

"…Framtidens varumärken kommer därför inte att vara de som försvarar sin identitet mot intrång utan de som välkomnar kunderna och deras åsikter. Det handlar inte längre om bättre information om kunderna eller om bättre segmentering. Det handlar istället om att uppmuntra till dialog mellan de virtuella gemenskaper där kunderna ingår och det nätverk av företag som har till uppgift att lösa deras behov." (från OpenSource-Marketing.net)

Det återknyter delvis till min teori om diversifierad nätverkskommunikation. "Framtidens kommunikation är nätverksbaserad både när det gäller teknik och innehåll. Du är en del i ett nätverk. Storleken på det och inflytandet som dina kontakter har avgör dina chanser att nå ut med ditt budskap. Det kommer inte att finnas kanaler som når alla. Inga helsidor. Inga primetime-sändningar. Jag kallar det diversierad nätverkskommunikation…"

"Den nya ekonomin baseras inte på information, den baseras på uppmärksamhet. Den viktigaste produkten är inte längre någonting som företagen erbjuder konsumenterna. Det är någonting som konsumenterna erbjuder företagen." (från uppsatsen Open Source Marketing – En explorativ studie av Internetkommunikationens påverkan på affärslogiken och marknadskommunikationen. )

Fredriks uppsats är intressant på många områden. Framförallt finns det väldigt många bra redogörelser för till exempel internets utveckling, fildelningstjänsterna, it-boomen och den allt mer ineffektiva "banner-klick-annonseringen". Man får även en bakgrund till de nya sociala arenorna på internet där messengertjänster, communitys, forum och maillistor utgör de bärande delarna. Ett bra grundstoff till diskussioner om framtidens internetanvändande och ett rejält tidsavtryck för att förstå bakgrunden till de nya kommunikationsformer som finns idag men framförallt imorgon.

3 kommentarer

Intressant tycker jag. Det finns stora möjligheter att bjuda in kunderna i både ens marknadsföring och ens faktiska produktutveckling (har själv skrivit om open source här http://melin.typepad.com/lcpm/2005/02/open_sources.html och här http://melin.typepad.com/lcpm/2005/02/get_integrated.html ). Detta har ju också att göra med att tjänsteinnehållet i många produkter ökar vilket gör det lättare att ta hänsyn till individuella behov.
Men tråkmåns som jag är måste jag ändå vända mig mot det där ”framtidens…gamla tekniker förlegade….adapt or die”-köret. För det känns lite krystat.
Snarare handlar det väl om att traditionell marknadsföring aldrig egentligen varit speciellt effektiv. Det har alltid handlat om att man påverkats människor emellan och inte direkt av massmedia i form av reklam eller publicitet. Nästan alla hypade idéer kring buzz marketing och nätverksmarknadsföring kan i princip spåras tillbaka till teorier som tvåstegshypotesen, People’s choice och difussion of innovations – alla från 40-,50- och 60-talen.
Vad som dock har hänt är att vi med ny teknik fått bättre verktyg att nå olika grupper av människor, bättre individualisera våra erbjudanden och ökade möjligheter för människor att fortsätta sprida våra budskap.
Den som säger att traditionell marknadsföring är död kommer att vara besviken länge för dess nytta spelar en större roll än att bara påverka massan. Den visar sig handlingskraftig internt och uppåt i leden, den skrämmer konkurrenter och den når faktiskt viktiga opinionsledare. Men den bör ses i rätt sken och budgeteras efter det.
Men, det hindrar ju inte att man kommer fram till nya kreativa metoder och tekniker. Och där är väl denna blog och Fredrik Hallbergs uppsats fantastiska exempel på.

”Det har alltid handlat om att man påverkats människor emellan och inte direkt av massmedia i form av reklam eller publicitet.”
Du satte ord på något jag klurat på en längre tid. Visst har jag publicerat massa buzz-teorier på bisonblog tidigare som t.ex. permission marketing, open source marketing och ryktesterrorister. Men när allt kommer omkring landar man allt som oftast i den slutsats som du gjort i kommentaren. De flesta saker här i livet handlar om nära relationer, möten och människor helt enkelt. Känns viktigt att inte glömma bort det i allt teori-rapande. 🙂