Efterlysning av Viral-skandaler

Carl Bjurling ska tillsammans med två studiekamrater från Marknadsakademien på Stockholms Universitet skriva en uppsats om hur ryktesspridning kring en dålig produkt eller tjänst kan sprida sig på internet. Han vill ha hjälp med exempel (gärna svenska) på händelser eller produkter som från början kritiserats bland bloggar och olika forum för att sedan uppmärksammas av mer etablerade medier eller i andra större sammanhang.

"Tanken är att vi ska skriva om oriktade klagomål (dvs då konsumenten väljer att inte adressera företaget med sitt missnöje) och hur dessa sprider sig via bloggar och olika webforum. Uppsatsen ska bygga på ett antal fallstuder av produkter som "hamnat i blåsväder".

Jag skrev en del om det här i samband med Loïc Le Meurs föreläsning på bloggforum och nämnde då Vichys fejkade företagsblogg. När jag var på JKL:s bloggseminarium nämnde Billy McCormac HELL DELL och Kryptonites "öppna-stort-lås-med-vanlig-penna"-skandal som ytterligare exempel.

Känner du till några fler uppmärksammade fall som påminner om ovanstående? Tipsa gärna genom att lägga en kommentar.

1 kommentar