Map branding – konsumentkraft på 2000-talet

Den senaste tiden har Google respektive Yahoo! presenterat nya karttjänster som skapar fantastiska möjligheter att överblicka och detaljstudera stora delar av jordgloben. Det nya begreppet Mash-up innebär att utifrån olika kriterier markera förekomsten av olika saker direkt på kartbilderna. Varumärkesgurun Martin Lindström skriver om fenomenet och dess möjligheter att koppla varumärket till användaren i sitt senaste nyhetsbrev:

Den senaste tiden har Google respektive Yahoo! presenterat nya karttjänster som skapar fantastiska möjligheter att överblicka och detaljstudera stora delar av jordgloben. Det nya begreppet Mash-up innebär att utifrån olika kriterier markera förekomsten av olika saker direkt på kartbilderna. Varumärkesgurun Martin Lindström skriver om fenomenet och dess möjligheter att koppla varumärket till användaren i sitt senaste nyhetsbrev:

"We’re talking about a map – just a map. Get real! But, when I visited the site, I was amazed. I found a map packed with balloon-shaped pinheads – referred to as mash-ups – indicating the locations of Porsche owners all over North America. Another mash-up site revealed Beetle owners’ whereabouts. And let’s be clear. These aren’t maps which show you where the car dealerships are. They show you where the car owners are."

Tekniken gör det möjligt för konsumenterna att i allt större utsträckning ta ansvaret för varumärkesbyggandet från det ursprungliga företaget/organisationen som därmed tappar möjligheten till styrning och kontroll.

"First eBay, then blogs, then PodCasting, and now mash-ups. Every day new tools are developed which enable users to amplify their voices. Websites which isolated themselves from meaningful interaction with users, by failing to reflect consumers’ lives, preferences and behaviours, will soon struggle to survive. The ’community’ dimension of brand-building is rapidly becoming a mandatory component in every brand strategy. The days of one-way information, from brand to customer, are over."

Linstroms resonemang stämmer väl överens med mina egna funderingar kring diversifierad nätverkskommunikation och andra former av nätverksbaserade sociala arenor. Även framtidsvisionen om Google Grid där alla människor är innehållsleverantörer känns relevant i sammanhanget.