Word-of-mouth på steroider

Nu är Carl Bjurling och hans medförfattare klara med den uppsats om bloggar och konsumentmakt som jag rapporterade om tidigare i vår. Då efterlyste författarna exempel på Viral-skandaler att ta med i uppsatsen. Läs mer på deras blogg Oriktade klagomål.

"I en kandidatuppsats från Stockholms universitet visar man på hur bloggar får en allt viktigare roll i konsumenters klagomålsbeteende. Internets snabba informationsspridning innebär ett nytt hot för företag. Om fel kund blir illa behandlad kan det få allvarliga konsekvenser för företaget. I studien har man iakttagit bloggskribenters klagomålsbeteenden och vilka intentioner de har med sitt klagande."