Vetenskapsmedia förändrar världen

Resumé anordnade idag ett lunchseminarium med Adam Bly, 24 år, grundare och ägare till Seed Magazine och även vd för Seed Media Group. Han berättade om forskningens rollskifte från tråkig akademikersyssla till underhållning för gemene man. ”Science is driving our culture”. Som bevis talade han bland annat om filmen ”March of the penguins” som lockade en storpublik i USA trots dokumentärformatet samt hur vetenskapsjournalism ”in the voice of Seed” förändrat attityden hos många läsare. ”Vi har bland annat en regel som

Resumé anordnade idag ett lunchseminarium med Adam Bly, 24 år, grundare och ägare till Seed Magazine och även vd för Seed Media Group. Han berättade om forskningens rollskifte från tråkig Adam_bly_viggo_cavling_2akademikersyssla till underhållning för gemene man. "Science is driving our culture". Som bevis talade han bland annat om filmen March of the penguins som lockade en storpublik i USA trots dokumentärformatet och hur vetenskapsjournalism "in the voice of Seed" förändrat attityden hos många läsare. "Vi har bland annat en regel som säger att det är förbjudet med dinosaurer på omslaget". Seed vill inte bara skriva om strängteorin eller att vi lever i 11 dimensioner. De vill även berätta om människorna bakom teorierna. Hur känns det att vara gäst hos Letterman och hur reagerar den övriga akademiska världen när man populariserar sin egen forskning?

Seed Magazine startades av ett gäng entusiaster som i vanlig ordning ville förändra världen. De ville göra forskning och vetenskap tillgängligt för en tidigare ointresserad målgrupp och trodde på idén om en tredje kultur som förenar forskare och humanister. Det handlar t.ex. om att hitta beröringspunkterna mellan vetenskap och konst. Seed har en upplaga på 150.000 varav ca 20.000 säljs som lösnummer. Man har planer på att expandera till flera länder och ge ut syndikerade språkversioner. Istället för att sälja Seed till någon stort mediabolag har man valt att starta Seed Media Group med hjälp av flera investmentbolag. Inom 3-5 år vill man vara den största leverantören av "Science content". Man har bland annat startat ett nätverk av de 40 största vetenskapsbloggarna i USA och hyllar "the science enthusiasts".

Adam menar att Science + Culture automatiskt blir intressant för de flesta människor och att de forskare som lyckats slå sig fram utanför den akademiska världen och fått genomslag i mainstream-media är de som förstått värdet i att humanisera forskningen och göra den tillgänglig för fler än pålästa intressenter. Även inom marknadsföring och varumärkesarbete har forskning och vetenskap börjat etablera sig som en framgångsfaktor och konkurrensfördel. Företag har börjat använda den egna forskningen i marknadsföringen – branding science.

Vidare talade Adam om "Leonardo´s", vilket är de 10% mest forskningsintresserade människorna i en befolkning. De baserar sin livsstil, sitt konsumentbeteende och andra val i livet på forskningsresultat och använder vetenskapen som underlag för sina åsikter. Som avslutning beskrev Adam Bly ett event för att uppmärksamma hundraårsjubiléet av Einsteins realtivitetsteori.

Einsteins "Vi utbildade 100 personer i de grundläggande aspekterna av relativitetsteorin så att de skulle kunna prata med människor ute på stan om teorin på ett enkelt och tillgängligt sätt. Sedan klädde vi ut alla de 100 personerna till Einsteinkopior med lösmustach och allt. Einstein-kopiorna skickades sedan ut över hela Manhatten i en dubbeldäckare för att uppmärksamma människor om relativitetsteorins betydelse för forskningen och förstås även skapa intresse för forskning mer generellt. Eventet resulterade i 15 miljoner mediaklipp – ett ganska bra genomslag…" Läs här om varför Einstein var en skön kille. och titta på ett videoklipp från Einstein-invasionen på Manhattan.

Det var intressant att lyssna på Adam och det kom många intressanta frågor och svar efter föreläsningen. Jag upplever också, precis som Adam säger, en revansch för vetenskapsbaserad underhållning där kanaler som Discovery channel får fler och yngre tittare och program som Myth Busters skapar ett nytt intresse för t.ex. kemi- och fysik-ämnena. Kanske leder det till fler mini-Einsteins i de svenska skolorna om några år? Adam Bly säger sig vara ointresserad av pengar, trots ägarrollen i Seed Magazine samt rollen som vd för en mediakoncern, och hävdar att drivkraften är en annan: "Science media has the power to change the world"

6 kommentarer

Det där låter som en väldigt intressant approach. Forskare känner sig nog ofta tvungna av tradition (eller bekvämare med) att låta forskningsresultaten hamna i rampljuset och själva stå vid sidan av, och det tenderar kanske att färga den traditionella vetenskapsjournalistiken.
Suck. Varför hör man alltid talas om sådana här (intressanta) saker när de redan skett? Det föredraget hade jag velat höra.

Ja, även forskare är människor och det är ju ingen hemlighet att det i individualiseringens tidevarv kan vara en fördel att lyfta fram enskilda personer/forskare och deras mer ”mänskliga” egenskaper för att skapa en större förståelse för människan bakom maskinen så att säga.
Jag kan trösta dig med att föredraget bara var ca 30 minuter långt. Jag skulle gärna höra och se mer av Adam Bly. Lunchen idag kändes nästan som en säljpitch. En väldigt intressant sådan dock. 🙂

Ja helt klart spännande.
Men det ställer också frågor. Hur långt ska journalistiken gå för att undervisa folk. Ofta känns det ju rätt harmlöst att man verkligen vill få folk att ta till sig det man skriver men i en mening blir ju vetenskapsmedia alltmer verkliga påverkare på samma sätt som vi marknadsförare. Vad händer då med den granskande rollen. Liknande frågeställningar, och hur journalistiken kan bli bättre i innovationsfrågor skrivs om på http://www.innovationjournalism.org/ som är värt en titt. Väldigt mycket mer akademiskt dock.

Bra vetenskapsbloggande under ett och samma tak: ScienceBlogs

Det trevliga vetenskap-är-kultur-magasinet Seed (som vad jag vet inte går att få tag på i Sverige; läs Bisonblogs uppskrivning av…

Bra vetenskapsbloggande under ett och samma tak: ScienceBlogs

Det trevliga vetenskap-är-kultur-magasinet Seed (som vad jag vet inte går att få tag på i Sverige; läs Bisonblogs uppskrivning av…