Tunnelbanereflektion 1 – Birka Cruises

Ibland blir det lite knas och det är alltid intressant när det händer. Jag antar att nedanstående sida från tidningen City (2005-12-14) visar det vattentäta skott mellan redaktion och annons/marknadsavdelning som ofta framhävs i objektivitetsdebatter. För inte var det med avsikt annonsen hamnade där?

Ibland blir det lite knas och det är alltid intressant när det händer. Jag antar att nedanstående sida från tidningen City (2005-12-14) visar det vattentäta skott mellan redaktion och annons/marknadsavdelning som ofta framhävs i objektivitetsdebatter. För inte var det med avsikt?

City_birka_cruises_web_1