I huvudet på en bloggare – En studie om bloggar och affiliate programs

Martin Bundsen och Adam Nussdorfer har under handledning av Ola Feurst på Stockholms Universitet skrivit en magisteruppsats kring varför människor bloggar och varför de använder sig av affiliate programs (t.ex. Google Adsense). Studien visar på en del intressanta saker när det gäller bloggares relation till affiliate programs. Det visar sig att det för bloggaren inte bara handlar om att tjäna några extra kronor utan också om att bygga bloggens

Head Du som var på Bloggforum 3 kommer kanske ihåg den enkät om bloggar och affiliate programs som besökarna ombads fylla i. Enkäten var en del av en större studie som nu är genomförd. Martin Bundsen och Adam Nussdorfer har under handledning av Ola Feurst på Stockholms Universitet skrivit en magisteruppsats kring varför människor bloggar och varför de använder sig av affiliate programs (t.ex. Google Adsense). Ett affiliate program är ett sätt för en sajtägare att tjäna pengar på sidans besökare genom att dessa tar del av och klickar på annonser som presenteras på sajten. Dessa annonser är ofta relaterade till innehållet på sajten men styrs inte av sajtägaren själv. Bisonblog har annonser styrda från Google som du kan se under bilden i högerkanten.

Studien visar på en del intressanta saker när det gäller bloggares relation till affiliate programs. Det visar sig att det för bloggaren inte bara handlar om att tjäna några extra kronor utan också om att bygga bloggens image.

"Vår undersökning visar att bloggare använder sig av affiliate programs av andra anledningar än ekonomiska. På olika sätt betyder affiliate programs mer än vad de är skapade för att åstadkomma. Genom affiliate programs får de (enligt de själva) sina bloggar att uppfattas som seriösa, bloggen kan förknippas med varumärken, ett högre estetiskt värde på sina bloggar och som ett redskap för att hjälpa sina läsare till vettiga produkter."

Läs hela uppsatsen som pdf-fil här>> (med tillstånd från författarna)

Författarna kommer även med en del förslag på förbättringar av annonsmetoden genom att tydligare koppla sajtägaren till annonsinnehållet. Genom att t.ex. en besökare får information om att en bloggare rekommenderar en viss produkt så skapas en större förtroende för annonsören jämfört med slumpvis visade annonser. Detta bygger förstås också på förtroendet besökaren har för bloggaren. Eftersom undersökningen visade att många bloggare använder affilitate programs av fler orsaker än rent ekonomiska menar författarna att det även borde gå att utveckla annonsformat som för sajtägaren skapar symboliska värden eller utbyten istället för pengar.

"Affiliate programs och vad de länkar till symboliserar och betyder något för bloggarna och på så sätt hjälper de dem att uttrycka sig. Annonserna uttrycker mer än vad som står skrivet i dem. Eftersom en del bloggare använder sig av affiliate programs på grund av symboliska orsaker kan merchanten utveckla affiliate program där affiliaten inte tjänar pengar på annonserna. I utbyte får de symboliska värden istället för pengar. "

Uppsatsen behandlar även företagsbloggande (internt och externt) samt innehåller en del handfasta tips för annonsörer som vill verka i blogosfären. Min gissning är att bloggutvecklingen de senaste åren varit ett populärt forskningsämne för högskole- och universitetsstudenter över hela landet. Läs gärna intervjun med en av författarna till "Bloggarna slår underifrån – en uppsats om bloggarnas politiska roll" som jag publicerade i september 2005.

4 kommentarer

Intressant om bloggare och bloggannonser

Bisonblog berättar om en magisteruppsats som söker reda ut frågorna kring varför människor bloggar och varför de använder sig av annonser på sina sidor. Är det enbart för att tjäna pengar?
Svaret finns här:
Bisonblog: I huvudet på en blogg…

Thanks, very interesting.
From the article:
Jane Kirtley, a professor of media ethics and law at the University of Minnesota:
”One result from the Delaware case could be that bloggers may benefit from their own gunslinger reputations, Kirtley said.
”A lot of stuff that appears on blogs, whether it’s meant to be or not, is usually not taken by readers as being statements of fact,” she said. ”Bloggers, by their very nature, are not expected to adhere to the same standards of accuracy that those in the mainstream media would be.”
__________
I don´t think I totally agree with those views. Do you?