För publiken – till exempel denna tidnings läsare – är inte längre passiva mottagare. En stor del har förvandlats till aktiva producenter, som oförtrutet bearbetar, kommenterar, sorterar, rangordnar och sätter in informationen ett sammanhang.
Betydelsen av denna förändring går knappt att överblicka.
[…]